YüzmeFit

Yüzme Öğrenme Seviyeleri

1. Seviye Su Korkusunu Yenme Ve Yüzme Öğrenme Ders İçeriği

· Öncelikle amacımız vücudun suya alışmasını sağlamak.

· Göz, kulak, burun ve vücut ısısının suya alışmasını sağlayabilmek.

· Başını suya sokarak gözlerini su içerisinde açabilmesini sağlamak.

· Öğrencinin baş tepe noktası ileriye bakacak şekilde su üzerinde duruşu sağlamak.

· Yıldız duruşu, mantar duruşu, deniz anası ve yıldız – asker duruşu gibi hareketlerle, öğrencimizin suda ki hareket kabiliyetini arttırmaya çalışmak.

· Duvarda ayak çalışması yaptırmak.

· Eğitmen eşliğinde gergin vücut pozisyonunda suda kayma ve ayak vuruşu çalışmaları yaptırmak.

 

Yüzme Öğrenme Aşaması Ve Bir Üst Seviyeye Geçiş

 

· Eğitmenin komutlarını anlayabilme,

· Beceri ve koordinasyon hareketlerinde komutları anlayabilme ve uygulama,

· Suya yüzünü rahatça sokabilme,

· Suda gözlerini (gözlüklü - gözlüksüz) açabilme,

· Nefes alma ve verme çalışmalarının tamamını yapabilme,

· 5 kere başını suya sokup çıkarabilme, (duvardan destekli, nefes alma – nefes verme becerisi ile)

· Yüzüstü yıldız duruşu, nefesi kullanarak,

· Sırtüstü yıldız duruşu,

· Eğitmen desteğiyle, yüzüstü suda kayabilmek,

· Desteksiz (eğitmen yardımı olmadan) yüzüstü suda kayma,

· Kollar yanda sırt üstü suda kayma,

· Desteksiz 6 ayak – 1 nefes koordine,

· Kollar yanda, desteksiz sırt üstü ayak,

· Su üzerinde kalma, nefes alarak ilerleyebilme,

· 5m. Serbest yüzebilme (büyük kol, seri ayak vuruşu, yandan nefes alması şart değil),

· 5m. Sırtüstü yüzebilme (büyük kol, seri ayak vuruşu),

· Havuz kenarı, çömelik pozisyonda suya girme,

· Havuz kenarı, çivileme ve bir adım alarak atlama,

· Havuz kenarı, çemberin içinden geçerek çivileme atlama yapılmalıdır.

YüzmeFit

2. Seviye Teknik Kapasiteyi Arttırma

 

· Duvarda oturur pozisyonda ayak çalışması,

· Duvar kenarında nefes çalışması,

· Duvar kenarını tutarak ayak çalışması,

· Gergin vücut pozisyonunda yüzüstü su üzerinde suda kayma, (3-4 metre)

· Gergin vücut pozisyonunda serbest ayak vuruşu çalışmaları, (6-7 metre)

· 1 kol önde, 1 kol yanda antrenör desteği ile yandan nefes çalışması,

· Serbest koordine, eğitmen eşliğinde eller önde, 6 ayak sağ kol – 6 ayak sol kol (6 metre)

· 6 metre Serbest Yüzme (yandan nefes anlatımlı, 3. seviye hazırlık evresi)

· Eğitmen eşliğinde, gergin vücut pozisyonunda sırtüstü kayma (3-4 metre)

· Eğitmen eşliğinde gergin vücut pozisyonunda kollar yanda sırtüstü ayak (6-7 metre)

· Eğitmen eşliğinde gergin vücut pozisyonunda kollar geride sırtüstü ayak (6-7 metre)

· Sırtüstü teknik, eğitmen eşliğinde, 6 ayak sağ kol – 6 ayak sol kol (6 metre)

· 6 metre Sırtüstü Yüzme (gergin kol anlatımlı)

 

Üst Seviyeye Geçiş Evresi

· Karada serbest kol, düzgün şekilde yapabilme,

· Serbest çıkış yapabilme,

· Serbest koordine – 6 ayak 1 önden nefes, (Tahtalı)

· Serbest koordine – 6 ayak 1 önden nefes, (Desteksiz)

· Serbest koordine – 6 ayak yandan nefes, (Tahtalı, bir kol yanda)

· Serbest teknik yüzme, nefessiz 3 – 5 kol rahat kol, seri ayak vuruşu,

· 7,5 metre kabaca Serbest Yüzebilmek,

· Karada sırtüstü kol, düzgün şekilde yapabilme,

· Sırtüstü çıkış yapabilme,

· Sırtüstü koordine – kollar yanda ayak,

· Sırtüstü koordine – gergin kol ayak vuruşu,

· Sırtüstü teknik yüzme, 3 – 5 kol rahat kol, seri ayak vuruşu,

· 7,5 metre kabaca Sırtüstü Yüzme – Kol açıları düzgün ve gergin olmalıdır.

· Depar taşı yanı, çivileme ve bir adım alarak atlama,

· Depar taşı yanı, çömelik pozisyonda suya girme,

· Depar taşı yanı, çember içinden çivileme atlayabilme,

· Havuz kenarından 1 ayak önde, 1 ayak geride, diz tahta üzerinde, gergin kol atlama.

YüzmeFit

3. Seviye Teknik Kapasiteyi Arttırma Ders İçeriği

 

3. seviye, en kritik ve en önem arz eden seviyedir. Antrenmanda yüzülen mesafe 7,5 metredir. 1. ve 2. seviyeden farkı, kulvar disiplini edinme, yüzme yoğunluğunda artış ve teknik yüzmeye geçiş evresinde, seri bacak vuruşları, yandan nefes ve sırtüstü seri ayak, gergin kol pozisyonları öğretilir.

3. seviye genel koordineler;

Serbest Teknik Koordineler

· Karada serbest kol, düzgün şekilde yapabilme,

· Serbest çıkış yapabilme, (Suda kayma – 4 metre)

· Tahtalı ve tahtasız 6 Ayak – önden nefes,

· Tahtalı ve tahtasız 6 Ayak – yandan nefes,

· Tahtalı ve tahtasız 6 Ayak – Sağ kol / Sol kol,

· 6 ayak kol devri, ilk olarak havuz kenarı gösterim ve daha sonra su içi uygulama,

· 7,5 metre nefessiz güçlü seri kol, seri bacak, serbest teknik yüzme,

· 7,5 metre Teknik 3 kol 1 nefes Serbest Yüzme

Sırtüstü Teknik Koordineler;

· Karada sırtüstü kol, düzgün şekilde yapabilme,

· Sırtüstü çıkış yapabilme, (Suda kayma – 4 metre)

· Kollar yanda ayak,

· Gergin kol ayak vuruşu,

· 6 Ayak – Sağ kol / Sol kol,

· 6 Ayak kol devri, ilk olarak havuz kenarı gösterim ve daha sonra su içi uygulama,

· 7,5 metre gergin kol, kalça yukarda Sırtüstü Teknik Yüzme

Depar Çalışması;

· Depar taşı yanı, çömelik pozisyonda suya girme,

· Depar taşından, çivileme ve bir adım alarak atlama,

· Depar taşından, çember içinden çivileme atlayabilme,

· Havuz kenarından 1 ayak önde, 1 ayak geride, diz tahta üzerinde, gergin kol atlama.

Antrenör, yandan nefes, yanlış ayak vuruşlarını düzeltmek ve sırtüstü gergin kol gösterimi için suya girmeli ve öğrenim hızını arttırmalıdır.

YüzmeFit

4. Seviye Teknik Kapasiteyi Arttırma Ders İçeriği

 

4. seviyede amaç kol – ayak – nefes becerilerini geliştirmek ve rotasyon hareketlerini gergin vücut pozisyonunda yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Serbest Teknik Koordineler;

· Gergin vücut pozisyonunda tahtalı/tahtasız 6 ayak 1 önden nefes serbest ayak koordine,

· Gergin vücut pozisyonunda tahtalı/tahtasız 6 ayak 1 kol önde, 1 kol yanda yandan nefes koordine,

· Gergin vücut pozisyonunda tahtalı/tahtasız 6 ayak sağ kol, 6 ayak sol kol serbest koordine,

· Gergin vücut pozisyonunda, kol devrini tam teknik yapabilme,

· Yan ayak karada anlatım ve suda uygulama,

· Gergin vücut pozisyonunda tahtalı/tahtasız 6 ayak suya nefes, YAN AYAK koordine,

· Tam teknik – 3 Kol, 1 nefes Serbest Teknik Yüzme

Sırtüstü Teknik Koordineler;

· Gergin vücut pozisyonunda sırtüstü ayak koordine,

· Gergin vücut pozisyonunda tek kol gergin geride, diğer kol yanda, (serçe parmak suda ayak vuruşu, kolların duruşu ve hareket stabil olmalı)

· Gergin vücut pozisyonunda tek kol gergin geride, diğer kol yanda – KOL DEVRİ koordine,

· Kollar yanda 6 ayak vücut rotasyonu (omuz başı dışarda gösterim)

· Yan ayak karada anlatım ve suda uygulama,

· Gergin vücut pozisyonunda, omuz başı dışarda, 6 ayak suya nefes, YAN AYAK koordine,

· Eller yanda 6 ayak sağ kol, 6 ayak sol kol sırtüstü koordine,

· Tam teknik – Gergin vücut, gergin kol Sırtüstü Teknik Yüzme

Kurbağalama Teknik Koordineler;

· Karada kurbağalama ayak gösterimi ve uygulama,

· Tahtalı/Tahtasız – 2 kurbağalama ayak, 1 nefes koordine,

· Kabaca – Kurbağalama kol ve ayak suya dalma oyunu oynatılması,

Depar;

· Depar taşından çivileme atlama,

· Depar taşı yanı, depar pozisyonunda suya devrilme.

YüzmeFit

5. Seviye Teknik Kapasiteyi Arttırma Ders İçeriği

5. seviyede amaç, kol sualtı çekişlerinin düzeltilmesi, kurbağalama ayak vuruşu, suda sabit takla atma, su altı dolfin ve daha seri 25 metre ayak vuruşları - 25 metre Serbest – Sırtüstü teknik yüzebilme kabiliyeti kazandırmaya çalışmaktır.

Sağdan gidiş – Sağdan dönüş, kursiyere ilk olarak 25 metre, kulvar disiplini öğretilmelidir.

Karada Serbest Teknik ve Sırtüstü Teknik gergin kol duruşu, öğretilmelidir.

Karada Serbest Teknik ve Sırtüstü Teknik, sualtı kol çekiş gösterimi ve öğretimi yapılmalıdır.

Serbest Teknik Koordineler;

· Tahtalı/Tahtasız – 6 ayak, 1 önden nefes koordine,

· Tahtalı/Tahtasız – 6 ayak, yandan nefes koordine,

· Tahtalı/Tahtasız – 6 ayak, suya nefes yan ayak koordine,

· Tahtalı/Tahtasız – 6 ayak, sağ kol – sol kol koordine,

· 6 ayak, kol devri koordine,

· 6 ayak, kol devri – yan ayak koordine,

· 12,5 metre nefessiz seri ayak, 12,5 kollar yanda sırtüstü ayak,

· 12,5 metre nefessiz serbest yüzme, 12,5 metre gergin kol sırt ayak,

· 25 metre – 3 kol 1 nefes tam teknik serbest yüzme

Sırtüstü Teknik Koordineler;

· Kollar yanda 25 metre – seri, maksimum ayak koordine,

· Gergin kol, kollar yukarda ayak koordine,

· Vücut pozisyonu gergin, kollar yanda gergin rotasyon, 6 ayak sağ - sol omuz başı dışarda koordine,

· Vücut pozisyonu gergin, tek kol yukarda gergin, serçe parmak suda, dirsekler düz, diğer kol yanda stabil, kuvvetli ayak koordine,

· 6 ayak sağ – 6 ayak sol koordine,

· 6 ayak, kol devri koordine,

· 6 ayak suya nefes, omuz başı dışarda, yan ayak koordine,

· 6 ayak, kol devri – YAN ayak koordine,

· 25 metre – Gergin vücut ve kol pozisyonunda tam teknik sırtüstü yüzme

Kurbağalama Teknik Koordineler;

· Karada kurbağalama ayak çalışması,

· Havuz duvarı, oturarak kurbağalama ayak çalışması,

· Tahtalı/Tahtasız 2 kurbağalama ayak, 1 önden nefes koordine,

· Havuz kenarı, tahta üzerine yatarak kurbağalama kol çalışması,

Antrenörün programına eklemesi gereken; Su üstü ve su altı – Dolfin serbest ve sırt teknik start, anlatım yapılmalı ve suda gösterim yapılmalıdır. (4 – 6 metre)

Boşlukta takla – Yüzüstü, suda uzanarak dizleri çek – uzat (mantar ol – bırak) ve son seviyede

takla denemeleri yapılmalıdır.

Depar ;

· Havuz kenarında, planör duruşu – tek ayak depar,

· Depar taşından, ayakta depar çalışması.

İsmet Sezgin